Welkom bij het Jo Bergmans vermogensfonds.

Het Jo Bergmans vermogensfonds heeft ten doel het financieel ondersteunen van onderwijs en het stimuleren van het culturele leven in de regio Weert.

Het Jo Bergmans vermogensfonds ondersteunt dan ook nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en laat initiatieven ontstaan in het culturele leven. Het Jo Bergmans Vermogensfonds levert bijdragen aan ontwikkelingen en aktiviteiten die vemieuwend en creatief zijn voor het Weerter land. Bijzondere belangstelling heeft Het Jo Bergmans vermogensfonds dan ook voor vernieuwende initiatieven in de industriële en technische wereld. Deze ruime doelstelling geeft het Jo Bergmans vermogensfonds vele kansen om met scholen en instellingen in gesprek te gaan en zo nodig financieel te ondersteunen.